Ґрунтово-кліматичні умови УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Тип ґрунту: чорнозем типовий малогумусний

Гранулометричний склад ґрунту: супісь, середній суглинок

Бонітування: 69

Середня температура: +8,1

Середня кількість опадів: 633,2 мм

Об’єм доступної вологи в метровому шарі ґрунту:

на початок польових робіт (2015 рік) – 172,2 мм

на період збирання (2015 рік) – 75,3 мм

Сівозміна:

2016 рік – пшениця озима

2015 рік – гірчиця (8 га) + соя (10,8 га)

2014 рік – пшениця озима

2013 рік – гречка

2012 рік – ячмінь ярий

Вміст елементів живлення у верхньому шарі ґрунту:

Р2О5 – 6,9-13,5 мг/100 г ґрунту

К2О – 4,4-7,6 мг/100 г ґрунту

Гумус – 1,9-4,0

рН – 7,0-7,3

Щільність ґрунту по шарах:

0-20 см – 1,21 г/см3

20-40 см – 1,32 г/см3

Обробіток ґрунту: на означеній ділянці застосовується стандартна оранка плугом на глибину 22-25 см.

Бур’яни: гербологічних склад представлено в основному просом курячим, мишієм зеленим та сизим, лободою білою, щирицею звичайною та білою, грициками звичайними, зірочником середнім, видами осоту, пасльоном чорним

Погодні умови:

Територія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розташована в зоні з теплим помірно-зволоженим кліматом. Середньорічна температура становить +80 С, з найвищими її показниками (+38,50 С) в липні–серпні і найнижчими (–34,00 С) – в січні-лютому. Слід відмітити, що періоди з надто високою і надто низькою температурами недовготривалі і спостерігаються відносно рідко (рис. 1)

Weather-1

Рисунок 1. – Подекадна динаміка середньодобової температури повітря в 2015 році та середні багаторічні дані, 0С

Тривалість вегетаційного періоду із середньодобовою температурою повітря вище 100 С становить 200-205 днів. Сума активних температур за це період складає біля 29000 С.

Стійкі холоди настають в кінці листопада і тривають до кінця березня, іноді тримаються і в першій декаді квітня. Останні весняні заморозки в окремі роки спостерігаються в другій декаді травня, перші осінні – в кінці вересня. Зима відзначається незначним сніговим покривом – 10-22 см. Сталий сніговий покрив утворюється в грудні і утримується біля 90 днів. Зима нестійка, з частими відлигами, нерідко спостерігаються ожеледі, на посівах утворюється льодова кірка, що негативно відображається на рості та розвитку посівів озимих культур.

Річна кількість опадів в зоні розміщення господарства в середньому становить 630 мм; при цьому спостерігаються значні коливання кількості опадів: у дощові роки їх кількість може сягати до 700-800 мм, в посушливі – біля 300 мм. За період вегетації випадає біля 70% опадів. В літній період опади мають зливовий характер, що сприяє розвитку водної ерозії ґрунтів.

Weather-2

Рисунок 2. – Подекадна динаміка опадів в 2015 році та середні багаторічні дані, мм

Гідротермічний коефіцієнт Г.Т. Селянінова (ГТК) (від hydro – вода, волога, і грецького Therme – теплота, жар), показник природного забезпечення території вологою. Якщо ГТК в межах 1-2, то умови природного зволоження вважаються задовільними, якщо менше 1 – недостатніми. Класифікація зон зволоження по ГТК: волога – 1,6-1,3; слабо посушлива – 1,3-1,0; посушлива – 1,0-0,7; дуже посушлива – 0,7-0,4; суха – <0,4. Коливання значень ГТК для зон нестійкого зволоження значні і пов’язані з нерівномірністю випадання опадів. Динаміка ГТК в 2015 році та середня багаторічна динаміка цього показника наведена на рисунку 3.

Weather-3

Рисунок 3. – Динаміка гідротермічного коефіцієнта Селянінова в 2015 році та середні багаторічні дані.

Вітри протягом року розподіляються практично рівномірно по всіх напрямках горизонту: взимку – північних напрямків, влітку – західного та південно-західного; в посушливі роки переважають південно-східні вітри.

В цілому кліматичні умови сприятливі для вирощування основних сільськогосподарських культур та одержання високих сталих врожаїв.